Đầu tư và tiết kiệm, cái nào quyết định đến thời gian nghỉ hưu của bạn?

Với mong muốn được tự do tài chính, và về hưu sớm mà không vướng bận tài chính, có lẽ bạn đang đi tìm câu hỏi nên đầu tư, hay tiết kiệm để nhanh đạt kết quả tốt nhất. hoặc một cách nào đó mang lại hiêu quả. Trong bài viết này mình sẽ chia …

Đầu tư và tiết kiệm, cái nào quyết định đến thời gian nghỉ hưu của bạn? Read More »